Har misbruk av alkohol og
medikamenter blitt et livsproblem?

 

Trenger du hjelp til å avslutte rusmiddelbruken, skjermet fra daglige omgivelser?

Ledig stillingNyhet
14. juli 2017

Avdelingsleder for fag, kvalitet og HR – Trasoppklinikken

Er du en fagperson med erfaring fra spesialisthelsetjenesten og samtidig kompetanse med systematisk kvalitetsarbeid? Da er det kanskje nettopp deg vi søker! Som avdelingsleder vil du inneha en nøkkelrolle i...
Nyhet
29. juni 2017

Kvalitetssystem – for brukernes skyld

I kvalitetsarbeidet i Trasoppklinikken er det nytten og verdien for brukerne som står i fokus fremfor selve sertifiseringen. – Vi har gjort en del grep i kvalitetssystemet til Trasoppklinikken det...
Nyhet
31. mars 2017

Betydningen av brukererfaring i Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Medarbeideren er Trasoppklinikkens viktigste ressurs. Det er medarbeideren som med sin kompetanse, ferdighet, engasjement og hjerte utgjør kjernen i vårt tilbud om behandling av og for mennesker med rusproblemer. For…

Nyhet
24. mars 2017

Hvorfor akkurat meg?

Hvorfor akkurat meg? På Trasoppklinikken møter vi hver eneste dag mennesker, mennesker med ulike historier og livserfaringer. Mens noen forteller om gode og trygge liv, forteller andre om liv med…