Har misbruk av alkohol og
medikamenter blitt et livsproblem?

Behandling som virker
Fellesskap som varer

 

Trenger du hjelp til å avslutte rusmiddelbruken, skjermet fra daglige omgivelser?

Anders Gaasland blir ny klinikkoverlege ved Trasoppklinikken Nyhet
26. februar 2019

Ny klinikkoverlege ved Trasoppklinikken

4. mars tiltrer Anders Gaasland som ny klinikkoverlege ved Trasoppklinikken. Gaasland har mange år bak seg som kliniker og leder fra psykisk helsevern og rus. Han har vært fagsjef i...
Eva Soløy - Forløpskoordinator på Trasoppklinikken Nyhet
31. januar 2019

Forløpskoordinator

Forløpskoordinator på Trasoppklinikken. Eva Soløy Forløpskoordinator Mobil: 902 40 558
Pakkeforløp - Trasoppklinikken Nyhet
31. januar 2019

Pakkeforløp

Når du henvises til Trasoppklinikken får du tilbud om pakkeforløp.   Pakkeforløp kan oppsummeres i mer helhetlig og forutsigbar behandling. Du får mer innflytelse på ditt behandlingsopplegg. Her er litt...
Nyhet
3. juli 2018

Kompetansenettverk

Trasoppklinikken inngår i et kompetansenettverk  innenfor rus og avhengighetsbehandling - på 12 trinnsbehandling,  bestående av offentlige og private helseaktører. Vi har utviklet en webside, der ambisjonen er å bidra til...