Siste saker / Vis alle

Traslogo

Ledig stilling som behandler i døgnklinikken

Trasoppklinikken er en stiftelse som inngår i tverrfaglig spesialisert rusbehandling innenfor Helse Sør-Øst RHF. Målgruppen er alkohol- og medikamentavhengige/ blandingsmisbrukere og deres familier/pårørende. Klinikken består av poliklinikk med vurderingskompetanse, dagbehandling…

shutterstock_65091139

Har du merket at rusen er skadelig for deg? Er det på tide å komme i behandling?

Har du merket at rusen er skadelig for deg? Er det på tide å komme i behandling? Har andre problematisert at forbruket ditt er for høyt og ødeleggende? Har du…

Utetrening

Nyhet – Utetrening

I brukerundersøkelsene som Trasoppklinikken gjennomfører jevnlig etterlyser våre pasienter mer treningsmuligheter. Vi vet at fysisk aktivitet er gunstig for hele befolkningen, så dette måtte prioriteres. Vi har derfor fokusert på…

shutterstock_121817230

NYTT BEHANDLINGSTILBUD til rusavhengige

Trasoppklinikken tilbyr nå et nytt program til våre pasienter. Ettersom vi nå kan tilby avgiftning til våre pasienter med alkoholavhengighet og pilleavhengighet, så kan vi nå faktisk tilby behandling «fra…