Har misbruk av alkohol og
medikamenter blitt et livsproblem?

 

Trenger du hjelp til å avslutte rusmiddelbruken, skjermet fra daglige omgivelser?

Eva Soløy - Forløpskoordinator på Trasoppklinikken Nyhet
31. januar 2019

Forløpskoordinator

Forløpskoordinator på Trasoppklinikken. Eva Soløy Forløpskoordinator Mobil: 902 40 558
Pakkeforløp - Trasoppklinikken Nyhet
31. januar 2019

Pakkeforløp

Når du henvises til Trasoppklinikken får du tilbud om pakkeforløp.   Pakkeforløp kan oppsummeres i mer helhetlig og forutsigbar behandling. Du får mer innflytelse på ditt behandlingsopplegg. Her er litt...
Nyhet
3. juli 2018

Kompetansenettverk

Trasoppklinikken inngår i et kompetansenettverk  innenfor rus og avhengighetsbehandling - på 12 trinnsbehandling,  bestående av offentlige og private helseaktører. Vi har utviklet en webside, der ambisjonen er å bidra til...
Nyhet
8. juni 2018

Da og nå!

TV-program fra Trasoppklinikken Her kan du se to TV program på NRK fra Trasopp, den ene fra 1964 og den andre fra 2017. Disse gir et interessant bilde på rushjelpen på...