Har misbruk av alkohol og
medikamenter blitt et livsproblem?

Behandling som virker
Fellesskap som varer

 

Trenger du hjelp til å avslutte rusmiddelbruken, skjermet fra daglige omgivelser?

Nyhet
15. juli 2019

Pakkeforløp psykisk helse og rus

Dette trenger du å vite om Pakkeforløp psykisk helse og rus Pakkeforløpet skal bidra til økt brukermedvirkning og brukertilfredshet. Dine ønsker og behov skal ligge til grunn for behandlingen og...
Trasoppklinikkens venner Nyhet
2. april 2019

Trasoppklinikkens venner

Stiftelsen Trasoppklinikken Stiftelsen Trasoppklinikken ble muliggjort og opprettet som følge av innsamling av midler og innsats fra AA medlemmer, i tillegg til gaver og tilskudd fra private og det offentlige. Formålet er...
Anders Gaasland blir ny klinikkoverlege ved Trasoppklinikken Nyhet
26. februar 2019

Ny klinikkoverlege ved Trasoppklinikken

4. mars tiltrer Anders Gaasland som ny klinikkoverlege ved Trasoppklinikken. Gaasland har mange år bak seg som kliniker og leder fra psykisk helsevern og rus. Han har vært fagsjef i...
Eva Soløy - Forløpskoordinator på Trasoppklinikken Nyhet
31. januar 2019

Forløpskoordinator

Forløpskoordinator på Trasoppklinikken. Eva Soløy Forløpskoordinator Mobil: 902 40 558