Siste saker / Vis alle

Betydningen av brukererfaring i Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Medarbeideren er Trasoppklinikkens viktigste ressurs. Det er medarbeideren som med sin kompetanse, ferdighet, engasjement og hjerte utgjør kjernen i vårt tilbud om behandling av og for mennesker med rusproblemer. For…

Hvorfor akkurat meg?

Hvorfor akkurat meg? På Trasoppklinikken møter vi hver eneste dag mennesker, mennesker med ulike historier og livserfaringer. Mens noen forteller om gode og trygge liv, forteller andre om liv med…

Alle kan bli rusavhengige

De som vil bli rusfrie, trenger et sosialt nettverk som møter dem med forståelse, ikke fordommer. Neste gang du møter en ruspasient, tenk at du er mer lik denne personen…

Ny klinikkleder fra nyttår.

Anita Ellefsen (46) er ansatt som ny klinikkleder ved Trasoppklinikken og tiltrår ved nyttår. Styret har søkt etter en leder som både er resultatorientert og har god samfunnsforståelse. For å…