Har misbruk av alkohol og
medikamenter blitt et livsproblem?

 

Trenger du hjelp til å avslutte rusmiddelbruken, skjermet fra daglige omgivelser?

Nyhet
29. juni 2017

Kvalitetssystem – for brukernes skyld

I kvalitetsarbeidet i Trasoppklinikken er det nytten og verdien for brukerne som står i fokus fremfor selve sertifiseringen. – Vi har gjort en del grep i kvalitetssystemet til Trasoppklinikken det...
Nyhet
31. mars 2017

Betydningen av brukererfaring i Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Medarbeideren er Trasoppklinikkens viktigste ressurs. Det er medarbeideren som med sin kompetanse, ferdighet, engasjement og hjerte utgjør kjernen i vårt tilbud om behandling av og for mennesker med rusproblemer. For…

Nyhet
24. mars 2017

Hvorfor akkurat meg?

Hvorfor akkurat meg? På Trasoppklinikken møter vi hver eneste dag mennesker, mennesker med ulike historier og livserfaringer. Mens noen forteller om gode og trygge liv, forteller andre om liv med…

Nyhet
10. februar 2017

Alle kan bli rusavhengige

De som vil bli rusfrie, trenger et sosialt nettverk som møter dem med forståelse, ikke fordommer. Neste gang du møter en ruspasient, tenk at du er mer lik denne personen…