Ledig fast stilling som psykologspesialist/psykolog på poliklinikken

En av våre psykologer på poliklinikken skal over i ny jobb og vi søker hennes etterfølger.

Arbeidsoppgavene innbefatter kartlegging og behandling av avhengighetsproblematikk, psykisk helse og sosial situasjon, behandlingstilbud og samarbeid med pårørende, samt samarbeid med andre instanser.

Behandlingen gis både individuelt og i grupper. I individuelle behandlingsforløp vektlegges det bruk av strukturert– og korttids metodikk.

Psykologen inngår i det tverrfaglige behandlingsteamet som består av sykepleiere, psykolog/psykologspesialist, sosionomer og psykiater/lege.

Det er ønskelig at søker har erfaring fra arbeid i rusfeltet, samt erfaring som gruppeterapeut. Kompetanse på familieterapi vil være en fordel. En del av arbeidet vil være kunnskapsformidling og undervisning, både for personale og som ledd i gruppebehandlingen for pasienter. Det vektlegges gode samarbeidsevne og personlig egnethet. Det forutsettes at søker behersker norsk muntlig og skriftlig.

Vi kan tilby:

  • En engasjerende arbeidsplass
  • Tverrfaglig personalgruppe
  • Mulighet for videre-/etterutdanning og faglig oppdatering
  • Pensjonsordning i KLP
  • Lønn etter avtale

Tiltredelse: 1. oktober

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til avdelingsleder poliklinikk Carina Sønsteby (c.sonsteby@trasoppklinikken.no, tlf. 93257457) eller avdelingsleder fag, kvalitet og HR, Bente Myklebust på tlf. 23 34 82 00.

Søknad sendes: Trasoppklinikken, Trasoppterassen 25, 0672 Oslo.

Søknadsfrist: 20. juli

Om Trasoppklinikken

Stiftelsen Trasoppklinikken tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) innenfor Helse Sør-Øst RHF. Målgruppen er alkohol- og medikamentavhengige/ blandingsmisbrukere og deres familier/pårørende. Klinikken har vurderingskompetanse og tilbyr poliklinisk behandling, herunder dagbehandling for ruspasienter og familiemedlemmer, døgnklinikk med 35 plasser hvorav 6 plasser til elektiv avgiftning/avrusning.