Ledig stilling som sosionom på Dagbehandling Rus – 37,5 t/uke.

Stillingen ønskes besatt av sosionom som har relevant praksis og/eller interesse for behandling av rusmiddelavhengighet. Dagbehandlingen rettes mot pasienter i en sårbar livsfase, som trenger rusforebyggende behandling og stabilisering med tanke på rusfrihet.

Arbeidsoppgaver:

 • Drift og videreutvikling av behandlingstilbudet
 • Undervisning og gruppebehandling
 • Individuell oppfølging av pasienter
 • Samarbeidsmøter med pårørende/kommune
 • Deltakelse i tverrfaglig poliklinisk behandlingsteam
 • Samarbeid med klinikkens øvrige virksomhet og andre instanser innen rusfeltet

Gode samarbeidsevner, personlig egnethet, interesse for undervisning og erfaring med gruppebehandling vektlegges.  Det forutsettes at søker behersker norsk muntlig og skriftlig.

Vi kan tilby:

 • Hyggelig og spennende arbeidsmiljø i tverrfaglig team
 • Faglig utvikling/veiledning og internundervisning, og mulighet for å delta på eksterne kurs
 • Arbeidsplass med IA-avtale
 • Konkurransedyktig lønn
 • Pensjonsordning i KLP
 • Klinikken har eget kjøkken/kantine

Tiltredelse:  Snarest, etter avtale

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til avd.leder poliklinikk Carina Sønsteby eller avd.leder HR, Fag og Kvalitet Bente Myklebust på tlf. 23 34 82 00 eller e-post c.sonsteby@trasoppklinikken.no.

Søknad sendes til: c.sonsteby@trasoppklinikken.no eller Trasoppklinikken, Trasoppterassen 25, 0672 Oslo.

Søknadsfrist: 20.01.19

Ledig stilling Helsesekretær / Administrasjonskonsulent i 70% stilling.

Du som søker må være engasjert, serviceinnstilt, jobbe målrettet og være med på å utvikle gode prosedyrer for administrasjonen. Det settes krav til gode datakunnskaper, evne til å jobbe systematisk med fokus på nøyaktighet og kvalitetssikring. Du må også like å ta initiativ og ansvar, samt være fleksibel ved å rullere på ulike arbeidsstasjoner knyttet til administrasjon. Du må kunne jobbe selvstendig og i team.

Arbeidsoppgaver vil blant annet være: 

 • Registreringer knyttet til pasientadministrativt system for rapportering til ISF og NPR, og Helse Sør Øst
 • Support og bidra i internundervisning
 • Pasientøkonomi, ta imot betaling, sende purringer og innsending til HELFO.
 • Bistå leder i forefallende administrative arbeidsoppgaver
 • Posthåndtering, e-meldinger, resepsjon, sentralbord vil også være en del av arbeidsoppgavene som inngår i rullering.

Kvalifikasjoner: 

 • Helsesekretær, gjerne med relevant videreutdanning på høyskolenivå
 • Annen relevant utdanning og god realkompetanse kan kompensere for formell utdanning. Personlig egnethet vil bli lagt stor vekt på.
 • Det forutsettes at søker behersker norsk muntlig og skriftlig.

Vi kan tilby:

 • Hyggelig og spennende arbeidsmiljø i tverrfaglig team
 • Faglig utvikling/veiledning og internundervisning, og mulighet for å delta på eksterne kurs
 • En krevende, men spennende jobb med varierte oppgaver i en klinikk med høy og bred faglig kompetanse.
 • Arbeidsplass med IA-avtale
 • Konkurransedyktig lønn
 • Pensjonsordning i KLP
 • Klinikken har eget kjøkken/kantine

Tiltredelse:  Snarest, eller etter avtale

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til avd.leder Administrasjon Renata San Martin tlf.: 23348200 / epost: renata@trasoppklinikken.no, eller avd.leder HR, Fag og Kvalitet Bente Myklebust på tlf. 23 34 82 00.

Søknad sendes til: renata@trasoppklinikken.no eller Trasoppklinikken, Trasoppterassen 25, 0672 Oslo.

Søknadsfrist: 20.01.19

Vi har ledig fast stilling som psykologspesialist/psykolog vår døgnavdeling.

Stillingen ønskes besatt av psykolog/psykologspesialist som har relevant praksis, gjerne fra døgnbehandling innen TSB.

Arbeidsoppgavene på vil blant annet innbefatte kartlegging /utredning, individualbehandling, gruppeundervisning, gruppesamtaler, fellessamtaler med familie, veiledning, samarbeid med andre instanser, mm. 

Psykologen inngår i det tverrfaglige behandlingsteamet som består av sykepleiere, psykolog/psykologspesialist, sosionom, psykiater/lege og rusterapeut.

Det vektlegges gode samarbeidsevne og personlig egnethet. Det forutsettes at søker behersker norsk godt både muntlig og skriftlig.

Vi kan tilby:

 • Hyggelig og spennende arbeidsmiljø i tverrfaglig team
 • Faglig utvikling/veiledning og internundervisning, og mulighet for å delta på eksterne kurs
 • Arbeidsplass med IA-avtale
 • Konkurransedyktig lønn
 • Pensjonsordning i KLP
 • Klinikken har eget kjøkken/kantine

Tiltredelse: Snarest, etter avtale

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til avdelingsleder døgnavdeling Kine Hoel Lunke (k.h.lunke@trasoppklinikken.no) 23 34 82 00 eller avdelingsleder fag, kvalitet og HR Bente Myklebust på tlf. 23 34 82 00.

Søknad sendes: Trasoppklinikken, Trasoppterassen 25, 0672 Oslo.

Søknadsfrist: 20.01.2019

Vi søker etter sykepleier/vernepleier til sommervikariater i 50-100% stilling og ekstravakter i vår døgnavdeling.

Stillingen ønskes besatt av sykepleier/vernepleier, gjerne med videreutdanning inne psykisk helsearbeid eller rus og/eller har relevant praksis/spesielle interesser for behandling av mennesker med rusmiddelavhengighet.

Arbeidsoppgavene omfatter daglig og tett oppfølging av pasientene. Det innebærer individuelle samtaler, medisinsk oppfølging og miljøterapi.

Det vektlegges gode samarbeidsevner, evne til å kunne jobbe selvstendig og personlig egnethet. Det forutsettes at søker behersker norsk muntlig og skriftlig.

Vi tilbyr en spennende arbeidsplass med varierte oppgaver i et godt fagmiljø. Vi tilbyr både todelt turnus, og egne nattevaktstillinger.

Lønn etter avtale. Pensjonsordning i KLP.

Tiltredelse: fortløpende

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til teamleder Berit Frogner eller HR, Fag- kvalitetsleder Bente Myklebust på tlf. 23 34 82 00, eller på mail post@trasoppklinikken.no.

Søknad sendes på mail til post@trasoppklinikken.no

Om Trasoppklinikken

Stiftelsen Trasoppklinikken tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) innenfor Helse Sør-Øst RHF. Målgruppen er alkohol- og medikamentavhengige/ blandingsmisbrukere og deres familier/pårørende. Klinikken har vurderingskompetanse og tilbyr poliklinisk behandling, herunder dagbehandling for ruspasienter og familiemedlemmer, døgnklinikk med 35 plasser hvorav 6 plasser til elektiv avgiftning/avrusning.