Lege i spesialisering 100%

Fast stilling i 100%
Søknadsfrist: 10. april 2019
Start: 01. august 2019

Som lege i spesialisering vil du arbeide ved klinikkens tre avdelinger utifra krav i spesialiseringen og behov i avdelingens drift.
Arbeidet er dels selvstendig og dels i tverrfaglige team.
Det hører med til LIS- stillingen å gi undervisning og kunne få tilleggsoppgaver ut fra kompetanse og ferdigheter.
Vi ønsker at alle legene på klinikken bidrar aktivt i fagutviklings- /forbedringsarbeid

Vi kan tilby:

  • Arbeidet i en klinikk med tung erfaring og høye ambisjoner
  • Jobbe i et spennende fagmiljø
  • Godt og utviklende arbeidsmiljø
  • Pensjonsordning i KLP
  • Lønn etter avtale

Stillingskategori:  Lege i spesialisering
Kontaktperson:

Shahram Shaygani
Overlege/leder fag og forskningsenhet
Telefon: 920 51 842
s.shaygani@trasoppkliikken.no

Berit Frogner
Avdelingsleder
Telefon: 90873538
b.frogner@trasoppklinikken.no

Søknad sendes pr mail.

Vi søker etter sykepleier/vernepleier til sommervikariater i 50-100% stilling og ekstravakter i vår døgnavdeling.

Stillingen ønskes besatt av sykepleier/vernepleier, gjerne med videreutdanning inne psykisk helsearbeid eller rus og/eller har relevant praksis/spesielle interesser for behandling av mennesker med rusmiddelavhengighet.

Arbeidsoppgavene omfatter daglig og tett oppfølging av pasientene. Det innebærer individuelle samtaler, medisinsk oppfølging og miljøterapi.

Det vektlegges gode samarbeidsevner, evne til å kunne jobbe selvstendig og personlig egnethet. Det forutsettes at søker behersker norsk muntlig og skriftlig.

Vi tilbyr en spennende arbeidsplass med varierte oppgaver i et godt fagmiljø. Vi tilbyr både todelt turnus, og egne nattevaktstillinger.

Lønn etter avtale. Pensjonsordning i KLP.

Tiltredelse: fortløpende

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til teamleder Berit Frogner eller HR, Fag- kvalitetsleder Bente Myklebust på tlf. 23 34 82 00, eller på mail post@trasoppklinikken.no.

Søknad sendes på mail til post@trasoppklinikken.no

Om Trasoppklinikken

Stiftelsen Trasoppklinikken tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) innenfor Helse Sør-Øst RHF. Målgruppen er alkohol- og medikamentavhengige/ blandingsmisbrukere og deres familier/pårørende. Klinikken har vurderingskompetanse og tilbyr poliklinisk behandling, herunder dagbehandling for ruspasienter og familiemedlemmer, døgnklinikk med 35 plasser hvorav 6 plasser til elektiv avgiftning/avrusning.