Trasoppklinikken søker Klinikkoverlege 80% stilling

Vår klinikkoverlege gjennom mange år skal over i en forskningslederstilling tilknyttet stiftelse og klinikk. I den forbindelse blir klinikkoverlegestillingen ledig.

Du som søker har spesialisering innenfor psykiatri og erfaring fra rus og avhengighetsmedisin, gjerne med videreutdanning psykoterapi. Det er også en forutsetning med ledererfaring.

Klinikkoverlege er faglig ansvarlig for pasientbehandlingen, er medisinskfaglig rådgiver for klinikkleder, er medlem i ledergruppen. Det ligger til stillingen og sammen med klinikkleder å utvikle styringspunkter til styret.

Klinikkoverlege er ansvarlig for behandlingsmøtene på poliklinikken og døgnklinikken, skal etterse at pasientrettigheter er ivaretatt. Det innebærer å lede inntaksmøte (pasientstrømmøte) og sikre gode behandlingsløp.

Tiltredelse etter avtale.

Vi kan tilby:

  • Arbeidet i en klinikk med tung erfaring og høye ambisjoner
  • Jobbe i et spennende fagmiljø
  • Godt og utviklende arbeidsmiljø
  • Mulighet for fordypning/spesialisering
  • Pensjonsordning i KLP
  • Lønn etter avtale

Søknadsfrist 13.11.2018

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til klinikkleder Anita Ellefsen på telefon 951 92 669 eller mail a.ellefsen@trasoppklinikken.no, eller stedfortreder Bente Myklebust b.myklebust@trasoppklinikken.no.

Søknad sendes: post@trasoppklinikken.no

Om Trasoppklinikken

Trasoppklinikken er en ISO-sertifisert stiftelse som inngår i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) innenfor Helse Sør-Øst RHF. Stiftelsen er ideologisk knyttet til  12-trinnsmodellen, men har i dag en integrert modell, der de fleste anerkjente metoder innen rus- og avhengighetsmedisin/psykologi benyttes.

Målgruppen er voksne med alkohol- og medikamentavhengighet/blandingsmisbrukere og deres familier/pårørende.

Klinikken har kompetanse til å vurdere henvisninger. Det tilbys polikliniskbehandling, dagbehandling for ruspasienter og familiemedlemmer, samt langtidsbehandling ved døgnklinikken med 35 plasser hvorav 6 plasser til elektiv avrusning.