Om oss

Trasoppklinikken er en del av spesialisthelsetilbudet til Helse Sør-Øst. Klinikken gir behandling til alkoholavhengige, medikamentavhengige, blandingsmisbrukere og deres familier.

Hvordan komme i kontakt med Trasoppklinikken?

Du kan kontakte oss mandag til fredag mellom kl. 08.30-15.00 dersom du har spørsmål, eller ønsker informasjon om det du finner på nettsidene. Ønsker du et behandlingstilbud ved klinikken, trenger du en henvisning fra for eksempel fastlege, sosialtjeneste eller annen henvisende instans.

Kompetanse

Behandlingsteamet er sammensatt av ulike profesjoner som

 psykiater/lege
 psykolog/psykologspesialist
 sosionom
 sykepleier/spesialsykepleier
 rusmiddelterapeut

Trasoppklinikken har behandlingskompetanse innen

rusbehandling
 psykiatri
 familieterapi