Psykologspesialist / psykolog

Ledig fast stilling som psykologspesialist/psykolog på poliklinikken

En av våre psykologspesialister på poliklinikken skal over i ny stilling og vi søker hennes etterfølger.

Arbeidsoppgavene innbefatter kartlegging og behandling av pasientenes avhengighetsproblematikk, psykiske/fysiske helse og sosiale situasjon, arbeid med pårørende og andre instanser, samt rettighetsvurderinger etter henvisning.

Behandlingen gis både individuelt og i grupper. I individuelle behandlingsforløp vektlegges det bruk av strukturert– og korttids metodikk. Fokus er avhengighetsmønsteret og pasientenes psykososiale funksjon.

Psykologen inngår i det tverrfaglige behandlingsteamet som består av sykepleiere, psykolog/psykologspesialist, sosionom og psykiater/lege.

Det er ønskelig at søker har erfaring fra arbeid i rusfeltet, samt erfaring som gruppeterapeut. En del av jobben vil også være kunnskapsformidling og undervisning, både for personale og som ledd i gruppebehandlingen for pasienter. Det vektlegges gode samarbeidsevne og personlig egnethet. Det forutsettes at søker behersker norsk muntlig og skriftlig.

Vi kan tilby:

  • En engasjerende arbeidsplass
  • Tverrfaglig personalgruppe
  • Mulighet for videre-/etterutdanning og faglig oppdatering
  • Pensjonsordning i KLP
  • Lønn etter avtale

Tiltredelse: 1. oktober

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til avdelingsleder poliklinikk Carina
Sønsteby (c.sonsteby@trasoppklinikken.no
, tlf 93257457) eller avdelingsleder fag, kvalitet og HR Bente Myklebust på tlf. 23 34 82 00.

Søknad sendes: Trasoppklinikken, Trasoppterassen 25, 0672 Oslo.

Søknadsfrist: 29. juli