Sykepleier/vernepleier

Vi søker etter sykepleier/vernepleier til sommervikariater i 50-100% stilling, helge stillinger i 18,3 % stilling og ekstravakter.

Stillingen ønskes besatt av sykepleier/vernepleier med videreutdanning innen psykisk helsearbeid eller rus og/eller har relevant praksis/spesielle interesser for behandling av rusmiddelavhengighet.

Arbeidsoppgavene omfatter daglig og tett oppfølging av pasientene. Det innebærer individuelle samtaler, medisinsk oppfølging og miljøterapi.

Det vektlegges gode samarbeidsevner, evne til å kunne jobbe selvstendig og personlig egnethet. Det forutsettes at søker behersker norsk muntlig og skriftlig.

Vi tilbyr en spennende arbeidsplass med varierte oppgaver i et godt fagmiljø. Vi tilbyr både todelt turnus, og egne nattevakt stillinger.

Søknadsfrist. 23.04.2018

Lønn etter avtale. Pensjonsordning i KLP.

Tiltredelse: snarest

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til programansvarlige Berit Frogner eller Tuva Modalsli på tlf. 23 34 82 00, eller på mail post@trasoppklinikken.no

Søknad sendes på mail til post@trasoppklinikken.no