Har misbruk av alkohol og
medikamenter blitt et livsproblem?

Behandling som virker
Fellesskap som varer

 

Trenger du hjelp til å avslutte rusmiddelbruken, skjermet fra daglige omgivelser?

Vi tar i mot henvisninger og alle får tilbud om behandling!

Nyhet
25. august 2020

Trasoppklinikken inviterer til pårørendekveld

Er du pårørende til noen som har problemer med alkohol eller andre rusmidler?Trasoppklinikken inviterer til temakveld for pårørende Det vil bli arrangert nye temakvelder etter nyttår, datoer kommer. Tema: pårørenderollen...
Nyhet
29. mars 2020

Informasjon til pasient ved bruk av videokonsultasjon

Informasjon til pasient ved bruk av videokonsultasjon Trasoppklinikken tilbyr videkonsultasjon som kan være et alternativ til fysisk konsultasjon. Video kan være godt egnet til oppfølging av pasienter for å redusere...
Nyhet
18. mars 2020

Informasjon vedrørende corona

Informasjon vedrørende corona Under den pågående coronoaepedemi, overvåker vi på  Trasoppklinikken nøye situasjonen, og følger helsemyndighetenes vurderinger og retningslinjer. Tiltakene vi har iverksatt her har to siktemål: 1) godt smittevern...
Ødelegger rusmidlene livskvaliteten? Nå kan du få hjelp til å snakke om det. Nyhet
14. oktober 2019

Ødelegger rusmidlene livskvaliteten?

Ødelegger rusmidlene livskvaliteten?Nå kan du få hjelp til å snakke om det Legeforeningen, Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) og Trasoppklinikken har opprettet et hjelpetilbud til leger med rusproblemer. Målet...

KvaRus

Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler.