Har misbruk av alkohol og
medikamenter blitt et livsproblem?

Behandling som virker
Fellesskap som varer

 

Trenger du hjelp til å avslutte rusmiddelbruken, skjermet fra daglige omgivelser?

Vi tar imot henvisninger og alle får rask tilbakemelding om utfallet av vurderingen. Utfallet kan være behandling på Trasoppklinikken, annen institusjon eller også tettere oppfølging fra kommune og lokalt hjelpeapparat.

Nyhet
11. mai 2021

Trasoppklinikken har fått ny klinikkleder

Lars Håvard Bakke startet opp ved Trasoppklinikken den 01.05. Han har utdannelse innen sykepleie, rus og psykisk helse, ledelse og er i tillegg utdannet jurist. Han har lang erfaring innen...
Trasoppklinikkens venner Nyhet
4. mai 2021

Trasoppklinikkens venner

Stiftelsen Trasoppklinikken Stiftelsen Trasoppklinikken ble muliggjort og opprettet som følge av innsamling av midler blant og arbeid  av AA medlemmer, i tillegg til gaver og tilskudd fra private og det...
Nyhet
25. august 2020

Trasoppklinikken inviterer til pårørendekveld

Er du pårørende til noen som har problemer med alkohol eller andre rusmidler?Trasoppklinikken inviterer til temakveld for pårørende Det vil bli arrangert nye temakvelder etter nyttår, datoer kommer. Tema: pårørenderollen...
Nyhet
29. mars 2020

Informasjon til pasient ved bruk av videokonsultasjon

Informasjon til pasient ved bruk av videokonsultasjon Trasoppklinikken tilbyr videkonsultasjon som kan være et alternativ til fysisk konsultasjon. Video kan være godt egnet til oppfølging av pasienter for å redusere...

KvaRus

Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler.