Har misbruk av alkohol og
medikamenter blitt et livsproblem?

Behandling som virker
Fellesskap som varer

 

Trenger du hjelp til å avslutte rusmiddelbruken, skjermet fra daglige omgivelser?

Nyhet
13. februar 2020

Trasoppklinikken inviterer til pårørendekveld

Er du pårørende til noen som har problemer med alkohol eller andre rusmidler?Trasoppklinikken inviterer til temakveld for pårørende Tema: - hvordan rus påvirker relasjoner og familie - barneperspektivet - pårørenderollen...
Ødelegger rusmidlene livskvaliteten? Nå kan du få hjelp til å snakke om det. Nyhet
14. oktober 2019

Ødelegger rusmidlene livskvaliteten?

Ødelegger rusmidlene livskvaliteten?Nå kan du få hjelp til å snakke om det Legeforeningen, Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) og Trasoppklinikken har opprettet et hjelpetilbud til leger med rusproblemer. Målet...
Nyhet
15. juli 2019

Pakkeforløp psykisk helse og rus

Dette trenger du å vite om Pakkeforløp psykisk helse og rus Pakkeforløpet skal bidra til økt brukermedvirkning og brukertilfredshet. Dine ønsker og behov skal ligge til grunn for behandlingen og...
Trasoppklinikkens venner Nyhet
2. april 2019

Trasoppklinikkens venner

Stiftelsen Trasoppklinikken Stiftelsen Trasoppklinikken ble muliggjort og opprettet som følge av innsamling av midler og innsats fra AA medlemmer, i tillegg til gaver og tilskudd fra private og det offentlige. Formålet er...