Har misbruk av alkohol og
medikamenter blitt et livsproblem?

Behandling som virker
Fellesskap som varer

 

Trenger du hjelp til å avslutte rusmiddelbruken, skjermet fra daglige omgivelser?

Vi tar imot henvisninger og alle får rask tilbakemelding om utfallet av vurderingen. Utfallet kan være behandling på Trasoppklinikken, annen institusjon eller også tettere oppfølging fra kommune og lokalt hjelpeapparat.

i-ikon Nyhet
26. februar 2021

Utlysning brukerrepresentant

I forbindelse med nyvalg av brukerrepresentant til Kvalitet og Pasientsikkerhetsutvalget ved Trasoppklinikken, lyses det ut etter kandidater.

Som kandidat må du ha:

  • Egenerfaring fra TSB tilbake i tid, gjerne ved Trasoppklinikken
  • Engasjement for rusbehandling
  • God muntlig formidlingsevne

Det er to møter i året, og det vil bli kompensert for tapt arbeidsfortjeneste.

Nyhet
25. august 2020

Trasoppklinikken inviterer til pårørendekveld

Er du pårørende til noen som har problemer med alkohol eller andre rusmidler?Trasoppklinikken inviterer til temakveld for pårørende Det vil bli arrangert nye temakvelder etter nyttår, datoer kommer. Tema: pårørenderollen...
Nyhet
29. mars 2020

Informasjon til pasient ved bruk av videokonsultasjon

Informasjon til pasient ved bruk av videokonsultasjon Trasoppklinikken tilbyr videkonsultasjon som kan være et alternativ til fysisk konsultasjon. Video kan være godt egnet til oppfølging av pasienter for å redusere...
Nyhet
18. mars 2020

Informasjon vedrørende corona

Informasjon vedrørende corona Under den pågående coronoaepedemi, overvåker vi på  Trasoppklinikken nøye situasjonen, og følger helsemyndighetenes vurderinger og retningslinjer. Tiltakene vi har iverksatt her har to siktemål: 1) godt smittevern...

KvaRus

Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler.