Valgblogg: Balansekunst

By 29. august 2017Nyhet

Valgblogg: Balansekunst

Politikkutforming handler om å avveie interesser. Hva gagner oss best totalt sett?

Sommertid er ferietid. En kjærkommen mulighet for å reise, hente impulser, lese annet, lytte til nye stemmer og dermed også få nye innsikter. Verden er vid, veiene mange.

Jeg kom meg ikke til Hellas eller Middelhavet i sommer, men har latt meg sjarmere av vingårder og gårdsutsalg av øl lenger nord. Likevel vil jeg starte denne bloggen med henvisning til leveregelen som den gamle greske filosofen Aristoteles fremholdte som gyldig, nemlig den gylne middelvei.

Vi elsker polet

Det å finne riktig balanse mellom ytterpunkter er kjernen i hva mennesker strever med i det daglige, så vel som hva politikkutforming handler om. Avveie interesser – motstridende interesser. Hva gagner meg – oss – totalt sett best?

Det går en liberaliseringsvind hva gjelder alkohol over landet vårt. Vinmonopolet er under press, det er krav om utvidede salgstider i butikkene, gårdsutsalg av vin og øl, og å kunne drikke pils i parken.

Samtidig elsker vi nordmenn vinmonopolet vårt. Denne anakronisme av et monopol hvis oppdrag er å begrense vårt konsum av et næringsmiddel assosiert med glede og hygge og med en risiko for sykdom og skade.  For femte år på rad vinner Vinmonopolet TNS Gallups store omdømmeundersøkelse.

Vinmonopolets popularitet er ikke et resultat av god service. Det handler om at en restriktiv alkoholpolitikk har gjenklang i befolkningen. Det er slik vi vil ha det.

Ikke krav om liberalisering

Så hvor kommer da denne liberaliseringsvinden fra?  Det er ikke belegg for å si at det er et folkekrav om liberalisering. Svaret ligger snarere i at alkohol er en handelsvare, det er arbeidsplasser, det er snakk om mye penger.

Norsk alkoholpolitikk er orientert rundt tre pilarer; regulering av tilgjengelighet, forebygging og behandling. Nordmenn konsumerer mindre alkohol enn de fleste andre. Det er ikke tilfeldig. Det er resultat av en villet politikk.

Økt tilgjengelighet, slik vi finner det lenger sør i Europa; med pils i parken, gårdsutsalg og utvidede åpningstider, vil øke konsumet, det er jo hele poenget! Økt konsum betyr mer uhelse, skader og ikke minst mer behov for behandling.

Ekstra vanskelig for de som sliter

Alkohol utgjør sammen med røyk, høyt blodtrykk, usunn mat og illegale rusmidler den viktigste risikofaktoren for død før fylte 70 år.

For mennesker som har utviklet avhengighet, slik som pasientene på Trasoppklinikken, kan økt tilgjengelighet være ekstra vanskelig. Norsk helsepolitikk er fundert på solidaritet med de sårbare, det må inkludere alkohol- og ruspolitikken.

Når politikk utformes, avveies interesser. Det er en balansekunst. Min hilsen inn til våre politikere i valgkampen er: Slå ring om våre alkoholpolitiske løsninger, slå ring om en konsekvent vinmonopol ordning.

Godt valg!

Artikkelen er hentet fra actis.no