All Posts By

Skarp Reklamebyrå

Trasoppklinikken inviterer til pårørendekveld

By | Nyhet

Er du pårørende til noen som har problemer med alkohol eller andre rusmidler?

Trasoppklinikken inviterer til temakveld for pårørende

Det vil bli arrangert temakveld den 21. november, kl. 18:00 – 20:30.

Undervisningstema: 

  • pårørenderollen 
  • barn som pårørende
  • hvordan rus påvirker familien og relasjoner
  • avhengighet som sykdom 

Panelsamtale
Etter undervisning åpner vi for en uformell samtale der det er mulighet for å stille spørsmål.

Møt opp ved inngangen til poliklinikken.
Arrangementet er gratis. 

Meld deg på ved å ringe på tlf. nr. 23 34 82 00
eller på e-post: t.hasselgard@trasoppklinikken.no  

Kontakt personer: Tanja Hasselgård og Xenie Bergman  

Ødelegger rusmidlene livskvaliteten? Nå kan du få hjelp til å snakke om det.

Ødelegger rusmidlene livskvaliteten?

By | Nyhet

Ødelegger rusmidlene livskvaliteten?

Nå kan du få hjelp til å snakke om det

Ødelegger rusmidlene livskvaliteten? Nå kan du få hjelp til å snakke om det.

Legeforeningen, Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) og Trasoppklinikken har opprettet et hjelpetilbud til leger med rusproblemer. Målet er å kartlegge legens ruslidelse og psykiske helse, for deretter å komme med forslag til videre behandling.

Er du lege med et rusproblem, eller er du pårørende til en?

Da kan du ta direkte kontakt med Shahram Shaygani, 920 51 842 / s.shaygani@trasoppklinikken.no
eller Anders Gaasland, 924 24 324 / a.gaasland@trasoppklinikken.no.

Henvisning er ikke nødvendig. Dere avtaler konsultasjonstime så raskt som mulig, og du får tilbud om 1 til 5 gratis samtaler ut fra en individuell vurdering. Dekning av reiseutgifter for leger som kommer til samtale skjer etter fastsatte satser.