All Posts By

Skarp Reklamebyrå

Trasoppklinikken har fått ny klinikkleder

By | Nyhet

Lars Håvard Bakke startet opp ved Trasoppklinikken den 01.05. Han har utdannelse innen sykepleie, rus og psykisk helse, ledelse og er i tillegg utdannet jurist.

Han har lang erfaring innen ledelse, TSB og psykisk helsevern.

Vi er svært glade for å ha fått Lars Håvard med på laget!

Trasoppklinikken inviterer til pårørendekveld

By | Nyhet

Er du pårørende til noen som har problemer med alkohol eller andre rusmidler?

Trasoppklinikken inviterer til temakveld for pårørende

Det vil bli arrangert nye temakvelder etter nyttår, datoer kommer.

Tema:

  • pårørenderollen
  • barn som pårørende
  • hvordan rus påvirker familien og relasjoner
  • følelser og skam
  • hvordan påvirker rus hjernen
  • aktuelle tilbud om hjelp

Panelsamtale

Vi vil være tilgjengelig for en uformell samtale i etterkant for de som ønsker det.

Møt opp ved inngangen til poliklinikken.
Arrangementet er gratis.

På grunn av hensyn til smittevern i forbindelse med Covid-19, må alle melde seg på, og det vil være et begrenset antall plasser. Arrangementet følger gjeldende anbefalinger for smittevern.

Meld deg på ved å ringe på tlf. nr. 23 34 82 00
eller på e-post: t.hasselgard@trasoppklinikken.no 

Kontakt personer: Tanja Hasselgård og Xenie Bergman 

Ødelegger rusmidlene livskvaliteten? Nå kan du få hjelp til å snakke om det.

Ødelegger rusmidlene livskvaliteten?

By | Nyhet

Ødelegger rusmidlene livskvaliteten?

Nå kan du få hjelp til å snakke om det

Ødelegger rusmidlene livskvaliteten? Nå kan du få hjelp til å snakke om det.

Legeforeningen, Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) og Trasoppklinikken har opprettet et hjelpetilbud til leger med rusproblemer. Målet er å kartlegge legens ruslidelse og psykiske helse, for deretter å komme med forslag til videre behandling.

Er du lege med et rusproblem, eller er du pårørende til en?

Da kan du ta direkte kontakt med Shahram Shaygani, 920 51 842 / s.shaygani@trasoppklinikken.no
eller Anders Gaasland, 924 24 324 / a.gaasland@trasoppklinikken.no.

Henvisning er ikke nødvendig. Dere avtaler konsultasjonstime så raskt som mulig, og du får tilbud om 1 til 5 gratis samtaler ut fra en individuell vurdering. Dekning av reiseutgifter for leger som kommer til samtale skjer etter fastsatte satser.