BEHANDLING

Har du problemer knyttet til alkohol eller medikamentavhengighet?

Trasoppklinikken hjelper mennesker med alkoholavhengighet og/eller medikamentavhengighet. Behandlingen har som mål å hjelpe den enkelte pasient til å slutte med rusmidler, bedre funksjonsevnen i forhold til helse, arbeid og familie og således få et meningsfylt liv.

Hva kan klinikken tilby?

  • Poliklinisk diagnostisk vurdering av rusmiddelproblemer og behandling etter en individuell behandlingsplan, poliklinisk eller ved innleggelse og oppfølging.

 

  • Døgnbehandling hvor hensikten er å avslutte aktivt rusmiddelinntak, få behandling for abstinens og andre helseproblemer.

 

  • Ca. 70 % av de innlagte velger å fortsette den russpesifikke behandlingen i klinikkens12-trinnsprogram ARP (Recovery Alcoholism Program) som går over 5 uker.

 

  • Inntak i døgnklinikken forutsetter null i promille, mens medikamentavhengige ofte trenger å trappe ned medikamentdoser etter innleggelse.

 

  • Poliklinisk oppfølging i ukentlige grupper i inntil 1 år, supplert av individualsamtaler og fellessamtaler med familie og samarbeidspartnere.
  • Familiebehandling som innbefatter et selvstendig behandlingsprogram som går over åtte dager, etterfulgt av oppfølging i polikliniske grupper inntil et halvt år.

 

  • Informasjon om selvhjelpsgrupper som AA og NA og opprette kontakt med grupper.

 

  • Arbeidsplass-seminarer for arbeidsgivere og AKAN-kontakter med temaer om rusmiddelavhengighet, arbeidsgivers rolle i forhold til ansatte med rusproblemer og samarbeid mellom arbeidsplass og klinikk.

 

  • Informasjons- og samarbeidsmøter for sosialtjenesten, fastleger eller andre