Dagbehandling

Dagbehandling

Behandlingstilbudet gis til pasienter i en sårbar livsfase, som trenger rusforebyggende behandling og stabilisering med tanke på rusfrihet. Pasientene må ha egen bolig, evt. ha bolig ved et kommunalt botiltak, hybelhus eller lignende. Behandling 4 dager pr uke, 4-6 ukers varighet.

Hvordan søke dagbehandling?

Henvisning via fastlege, NAV-konsulent eller annen henvisende instans.
Henvisning til dagbehandling sendes til Trasoppklinikken, Trasoppterrassen 25, 0672 Oslo. Er behandling innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling påbegynt, kan institusjonen der behandlingen pågår, viderehenvise til dagbehandling på Trasoppklinikken.

Tidsramme

Mandag til onsdag 09.30-15.00
Fredag 09.30-13.00 i fire uker.
Mulighet for 2-4 ukers forlengelse.

Innhold

  • Undervisning
  • Gruppebehandling
  • Fysiske/sosiale aktiviteter
  • Oppmerksomhetstrening
  • Individuell oppfølging
  • Introduksjon til selvhjelpsgrupper
  • Lunsjmåltid