Døgnklinikk

Fleksibelt behandlingsløp med tre ulike behandlingsprogram

 

Behandlingen

Døgnbehandling på Trasoppklinikken foregår individuelt og i grupper/undervisning, ledet av en tverrfaglig personalgruppe med sykepleiere/spesialsykepleiere, sosionomer og rusmiddelterapeuter. Psykiater/lege og psykolog/psykologspesialist deltar daglig i grupper og individualsamtaler. Det serveres smakfull og næringsrik mat fra eget kjøkken. Under døgnbehandling kan pasienten delta i inntil tre ulike program:

Basis I

Basis l varer i 2-4 uker, og fokus er stabilisering av rusfrihet og tilbakefallsforebygging. Temaer i undervisning og grupper er bl.a. konsekvenser av rusen og sårbarhet for tilbakefall til rus.

BASIS II

Basis ll er et to ukers program hvor fokus er forståelse og mestring ved avhengighetslidelse. Ved å forstå mekanismene som trigger rusadferd, kan man lære å mestre disse og holde seg rusfri.

12-TRINNSPROGRAMMET ARP

ARP (Alcoholism Recovery Program) går over fem uker. Utgangspunkt for grupper og undervisning er AA sitt 12-trinnsprogram. Deltakelse i selvhjelpsgrupper inngår i programmet.

BEHANDLING ETTER DØGNINNLEGGELSE

Etter fullført døgnbehandling kan vi tilby poliklinisk gruppebehandling i inntil et år.