Målgruppe

  • Klinikken behandler både kvinner og menn. Kvinnene utgjør ca 45 %.
  • Alkohol er hovedrusmidlet. Ca 50 % av pasientene har et blandingsmisbruk av alkohol og medikamenter og noen bruker narkotiske stoffer (hasj og amfetamin)
  • Ca 12 % bruker kun vanedannende medikamenter som beroligende, søvnfremkallende og smertestillende.
  • Ca 60 % er i arbeid. Andre er sykemeldte, i rehabilitering eller attføring. Ca 20 % er uten arbeid.