Betydningen av brukererfaring i Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

By 31. mars 2017Nyhet

Medarbeideren er Trasoppklinikkens viktigste ressurs. Det er medarbeideren som med sin kompetanse, ferdighet, engasjement og hjerte utgjør kjernen i vårt tilbud om behandling av og for mennesker med rusproblemer. For å gi tjenester av god kvalitet, for å kunne være leverandør av spesialisthelsetjenester, er kompetente medarbeidere den vesentligste suksessfaktor. Hos oss vil du derfor møte noen av de beste legene, psykiaterne, psykologene, sosionomene og sykepleierne som er  innenfor rusfeltet. Men vel så viktig mener vi, er at det hos oss også jobber mennesker med egen ruserfaring. Hos oss har de tittelen rusterapeuter. De inngår i det tverrfaglige teamet, og de løfter med sin unike innsikt, vår samla  kompetanse og dermed kvaliteten på behandlingen.

 

Trasoppklinikken ble opprinnelig  etablert på grunnlag av 12- trinns programmets behandlingsfilosofi. Programmet er over tid videreutviklet og integrert i vårt tverrfaglig spesialiserte rusbehandling.

I korthet handler dette om å integrere erfaringsbaserte løsninger.

 

12 –trinnsmodellen møtes ofte med motforestillinger, ikke minst i fagkretser. En frykt for ufaglighet – mangel på profesjonalitet. Men vi opplever likevel at det skjer en positiv dreining, der statlige myndigheter går foran, og nettopp krever at behandlingsapparatet tar aktive grep for å sikre at  brukerstyring og erfaringskompetanse er integrert.

 

Julie Winge tar i denne artikkelen i Tidsskriftet for den Norske Legeforening opp betydningen av egenerfaring. Men hun går videre og utfordrer oss alle, innenfor rammen av det profesjonelle- til å «by på oss sjøl». Våge å vise at man som behandlere, selv uten ruserfaring, har livserfaring – på godt og vondt. Og kanskje er nettopp dette kjernen i den faglig metode – å by på seg selv.

Les hele artikkelen her:  Tidsskriftet.no