Category

Nyhet

Trasoppklinikken inviterer til pårørendekveld

By | Nyhet

Er du pårørende til noen som har problemer med alkohol eller andre rusmidler?

Trasoppklinikken inviterer til temakveld for pårørende

Det vil bli arrangert temakveld den 21. november, kl. 18:00 – 20:30.

Undervisningstema: 

 • pårørenderollen 
 • barn som pårørende
 • hvordan rus påvirker familien og relasjoner
 • avhengighet som sykdom 

Panelsamtale
Etter undervisning åpner vi for en uformell samtale der det er mulighet for å stille spørsmål.

Møt opp ved inngangen til poliklinikken.
Arrangementet er gratis. 

Meld deg på ved å ringe på tlf. nr. 23 34 82 00
eller på e-post: t.hasselgard@trasoppklinikken.no  

Kontakt personer: Tanja Hasselgård og Xenie Bergman  

Trasoppklinikkens venner

Trasoppklinikkens venner

By | Nyhet
Trasoppklinikkens venner

Stiftelsen Trasoppklinikken

Stiftelsen Trasoppklinikken ble muliggjort og opprettet som følge av innsamling av midler blant og arbeid  av AA medlemmer, i tillegg til gaver og tilskudd fra private og det offentlige.

Formålet er å behandle alkoholikere og rusavhengige og deres familie klinisk og i samsvar med Aas ideologi.

Trasoppklinikkens venner

Trasoppklinikkens venner ble etablert i 2018.

Ved å gi støtte til Trasoppklinikken, bidrar du til at vi kan tilby høy kvalitet i behandling og oppfølging.

Støtten setter oss i stand til å videreutvikle behandlingstilbudet.

Gi en gave

Du kan gi en gave via Vipps 560014

Eller ved innbetaling til konto: 1506.11.63414

Håp om et bedre liv gjennom:

 • 12 trinnsmodell
 • Høy faglig kompetanse
 • Erfaringskompetanse
 • Familiefokus
 • Kunnskapsutvikling
 • Dokumenterte resultater

Rusbehandling som virker
Fellesskap som varer

Informasjon til pasient ved bruk av videokonsultasjon

By | Nyhet

Informasjon til pasient ved bruk av videokonsultasjon

Trasoppklinikken tilbyr videkonsultasjon som kan være et alternativ til fysisk konsultasjon. Video kan være godt egnet til oppfølging av pasienter for å redusere fysisk frammøte under koronapandemien. Videoterapi i forskning har vist seg like effektivt som samtaler som gjennomføres på et kontor.

Instruksjonsvideo

Last ned instruksjoner

Personvern
Trasoppklinikken benytter en kryptert og sikker løsning for videokonsultasjon tilknyttet Norsk Helsenett. Det er frivillig for deg som pasient å delta i en videokonsultasjon. Når du deltar samtykker du til å motta helsehjelp, akkurat som ved fysisk konsultasjon. Selve videosamtalen er kryptert og blir da ikke lagret verken på internett, eller på servere.

Praktisk informasjon om oppkobling

Forutsetninger for å kunne benytte videokonferanse

 • PC/nettbrett eller mobil utstyrt med webkamera og mikrofon
 • Tilgang til internett.
 • Eventuelt hodetelefoner eller høyttaler, da bør du sitte på et sted ingen kan høre deg.
 • Hvis du ønsker kan vi sende deg en e-post med link til det virtuelle møterommet.

Hva bør du tenkte på før konsultasjonen

 • Sjekke at PC / mobilt utstyr har tilgang til internett.
 • Logg deg inn på «møterommet» eller trykk på linken du har fått på e-post.
 • Sørg for at du sitter slik at taushetsbelagt informasjon ikke kan overhøres av andre du ikke ønsker skal overhøre samtalen. Vi er klar over at situasjoner med karantene og isolering sammen med andre kan gjøre det vanskelig å få til dette.
 • Vær forberedt på at du ev. må identifisere deg ved å holde ID-bevis med bilde opp mot kamera. Du kan også be helsepersonellet du har videosamtale med om å identifisere seg på samme måte.

Betaling

 • Reglene for egenandel er de samme som ellers. Du kan VIPPS egenandel samme dag eller få tilsendt giro i posten.
Ødelegger rusmidlene livskvaliteten? Nå kan du få hjelp til å snakke om det.

Ødelegger rusmidlene livskvaliteten?

By | Nyhet

Ødelegger rusmidlene livskvaliteten?

Nå kan du få hjelp til å snakke om det

Ødelegger rusmidlene livskvaliteten? Nå kan du få hjelp til å snakke om det.

Legeforeningen, Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) og Trasoppklinikken har opprettet et hjelpetilbud til leger med rusproblemer. Målet er å kartlegge legens ruslidelse og psykiske helse, for deretter å komme med forslag til videre behandling.

Er du lege med et rusproblem, eller er du pårørende til en?

Da kan du ta direkte kontakt med Shahram Shaygani, 920 51 842 / s.shaygani@trasoppklinikken.no
eller Anders Gaasland, 924 24 324 / a.gaasland@trasoppklinikken.no.

Henvisning er ikke nødvendig. Dere avtaler konsultasjonstime så raskt som mulig, og du får tilbud om 1 til 5 gratis samtaler ut fra en individuell vurdering. Dekning av reiseutgifter for leger som kommer til samtale skjer etter fastsatte satser.

Pakkeforløp psykisk helse og rus

By | Nyhet

Dette trenger du å vite om

Pakkeforløp psykisk helse og rus

Pakkeforløpet skal bidra til økt brukermedvirkning og brukertilfredshet. Dine ønsker og behov skal ligge til grunn for behandlingen og du bidrar selv aktivt under hele forløpet.

Henvisning

Forløpet starter når fastlegen din eller andre henviser deg til utredning eller behandling på sykehus. Henvisningen bør inneholde det som er viktig for deg og du kan be om å få en kopi av henvisningen.

Første samtale

Behandling i spesialisthelsetjenesten starter med en innledende samtale. Sammen med behandler og eventuelt dine pårørende, avklarer dere hva som er dine behov, mål og ønsker for utredning og behandling.

Behandlingsplan

Du og behandler skal sammen lage en behandlingsplan. Den skal inneholde dine mål for behandlingen ut ifra hva som er viktig for deg. Hvis du ønsker det, kan dine pårørende de

Behandlingsformer

Behandler skal gi deg informasjon om de aktuelle behandlingsformene, og kan gi deg gode råd når du skal velge den behandlingen

Koordinert forløp

Du skal få tilbud om en forløpskoordinator som skal sikre at du får et sammenhengende forløp uten unødig ventetid. Forløpskoordinator er en viktig kontaktperson for deg og eventuelt dine pårørende. Forløpskoordinator skal være tilgjengelig på telefon, og kan svare på spørsmål og informere om hva som s

Individuell plan

Hvis du har behov for flere tjenester over lang tid, har du rett til å få utarbeidet en individuell plan. Den skal sikre at du får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. Dine mål er utgang

Tilbakemelding

Som pasient kan du gi tilbakemelding på hjelpen du får slik at du og behandleren din kan tilpasse den bedre til dine behov. Dersom du opplever at relasjonen til behandler ikke fungerer, bør dere snakke om det og vurdere om det er aktu

Evaluering

Behandlingen skal evalueres jevnlig. Du og din behandler skal ha jevnlige møter hvor dere snakker om hvordan det går, om du opplever hjelpen som nyttig eller om det må gjøres endringer i planene. Hvis du ønsker det, kan dine pårørende, fastlegen eller andre de

Bruker- og pårørende- organisasjoner

Det finnes mange bruker- og pårørende- organisasjoner i hele landet. Disse tilbyr både hjelpetelefoner, chatrom, rådgivning m.m. De driver også med likepersonsarbeid. Det betyr at du kan få råd og støtte fra noen som selv har erfaring med rus og/eller psykiske plager. Du finner informasjon om bruker- og pårørendeorganisasjoner på helsenorge.no

Hjelpetelefoner

Det finnes mange steder du kan ringe hvis du har behov for støtte og råd, eller hvis du bare trenger noen å snakke med. Finn hjelpetelefoner på helsenorge.no

Pasient- og brukerombudet

Hvis du opplever at rettighetene dine ikke blir ivaretatt, eller at du blir dårlig behandlet, kan pasient- og brukerombudet vurdere saken din og gi råd om hva du bør gjøre videre. Du finner informasjon om landets pasient- og brukerombud på helsenorge.no

Helsenorge.no

Pakkeforløpet skal bidra til økt brukermedvirkning og brukertilfredshet. Dine ønsker og behov skal ligge til grunn for behandlingen og du bidrar selv aktivt under hele forløpet. Dette trenger du å vite om På helsenorge.no finner du informasjon om pakkeforløp, hjelpetelefoner, pasient- og brukerombudet m.m.

Anders Gaasland blir ny klinikkoverlege ved Trasoppklinikken

Ny klinikkoverlege ved Trasoppklinikken

By | Nyhet

4. mars tiltrer Anders Gaasland som ny klinikkoverlege ved Trasoppklinikken. Gaasland har mange år bak seg som kliniker og leder fra psykisk helsevern og rus. Han har vært fagsjef i Statens helsetilsyn, politisk rådgiver på stortinget og spaltist i Morgenbladet for å nevne noe. 

Anders Gaasland blir ny klinikkoverlege ved Trasoppklinikken

Anders Gaasland blir ny klinikkoverlege ved Trasoppklinikken

Vår mangeårige overlege og klinikkoverlege Shahram Shaygani går over i stilling som ansvarlig for et nytt satsingsområde, fag og forskning. Det innebærer blant annet et PHDarbeid i samarbeid med Universitetet i Oslo, medisinsk fakultet.

Vår mangeårige overlege og klinikkoverlege Shahram Shaygani går over i stilling som ansvarlig for et nytt satsingsområde , fag og forskning

Shahram Shaygani går over i stilling som ansvarlig for et nytt satsingsområde, fag og forskning

Klinikkleder Anita Ellefsen sier i en kommentar at Trasoppklinikken med Gaaslands tiltredelse og Shayganis ledelse av ny fag- og forskningenhet, gjør et betydelig grep for å løfte kompetansen innenfor rus ikke bare på Trasoppklinikken men for hele fagfeltet.

Kompetansenettverk

By | Nyhet

Trasoppklinikken inngår i et kompetansenettverk  innenfor rus og avhengighetsbehandling – på 12 trinnsbehandling,  bestående av offentlige og private helseaktører.

Vi har utviklet en webside, der ambisjonen er å bidra til å dele kunnskap om 12 trinnsbehandling. 12 trinnsbehandling inngår som en del av de Nasjonal faglig retningslinjene for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet. Les mer om nasjonalfaglig retningslinjer 

Selvhjelpsgrupper, fokus på fellesskap  og mening/eksistensielle spørsmål kommer i tillegg til nevrobiologiske og psykososiale perspektiver på rusmiddelavhengighet.

Man kan si at 12 trinnsbehandling er et rammeverk ,en elektiv tilnærming, der flere metoder brukes i samspill med hverandre. Den nye nettsiden har følgende adresse:

12-trinnsbehandling.no

Da og nå!

By | Nyhet

TV-program fra Trasoppklinikken

Her kan du se to TV program på NRK fra Trasopp, den ene fra 1964 og den andre fra 2017. Disse gir et interessant bilde på rushjelpen på to ulike tidspunkt.