TV-program fra Trasoppklinikken

Her kan du se to TV program på NRK fra Trasopp, den ene fra 1964 og den andre fra 2017. Disse gir et interessant bilde på rushjelpen på to ulike tidspunkt.