Trasoppklinikken inviterer til pårørendekveld

By 18. juli 2022Nyhet

Er du pårørende til noen som har problemer med alkohol eller andre rusmidler?

Trasoppklinikken inviterer til temakveld for pårørende

Det vil bli arrangert temakveld den 21. november, kl. 18:00 – 20:30.

Undervisningstema: 

  • pårørenderollen 
  • barn som pårørende
  • hvordan rus påvirker familien og relasjoner
  • avhengighet som sykdom 

Panelsamtale
Etter undervisning åpner vi for en uformell samtale der det er mulighet for å stille spørsmål.

Møt opp ved inngangen til poliklinikken.
Arrangementet er gratis. 

Meld deg på ved å ringe på tlf. nr. 23 34 82 00
eller på e-post: t.hasselgard@trasoppklinikken.no  

Kontakt personer: Tanja Hasselgård og Xenie Bergman