Trasoppklinikken inviterer til pårørendekveld

By 25. august 2020Nyhet

Er du pårørende til noen som har problemer med alkohol eller andre rusmidler?

Trasoppklinikken inviterer til temakveld for pårørende

Det vil bli arrangert nye temakvelder etter nyttår, datoer kommer.

Tema:

  • pårørenderollen
  • barn som pårørende
  • hvordan rus påvirker familien og relasjoner
  • følelser og skam
  • hvordan påvirker rus hjernen
  • aktuelle tilbud om hjelp

Panelsamtale

Vi vil være tilgjengelig for en uformell samtale i etterkant for de som ønsker det.

Møt opp ved inngangen til poliklinikken.
Arrangementet er gratis.

På grunn av hensyn til smittevern i forbindelse med Covid-19, må alle melde seg på, og det vil være et begrenset antall plasser. Arrangementet følger gjeldende anbefalinger for smittevern.

Meld deg på ved å ringe på tlf. nr. 23 34 82 00
eller på e-post: t.hasselgard@trasoppklinikken.no 

Kontakt personer: Tanja Hasselgård og Xenie Bergman