Informasjon vedrørende corona

By 18. mars 2020Nyhet

Informasjon vedrørende corona

Under den pågående coronoaepedemi, overvåker vi på  Trasoppklinikken nøye situasjonen, og følger helsemyndighetenes vurderinger og retningslinjer.

Tiltakene vi har iverksatt her har to siktemål: 1) godt smittevern og 2) pasientbehandling av våre pasienter i tråd med faglige krav og standarder.

Til deg som planlegges innlagt:

Dersom du har testet positivt på covid 19, har symptomer eller er i karantene ber vi om at du ikke kommer til klinikken.

Ring til klinikken, 23 34 82 00, for å avtale videre oppfølging.

For spørsmål som gjelder corona, henviser vi til Helsenorge.no

Til deg som er poliklinisk pasient/ er dagpasient eller i oppfølging

I denne tiden gjennomføres kun konsultasjoner på telefon eller video.

 

Til deg som er pårørende:

Som ledd i smittevernet, er det innført adgangskontroll. Det betyr at pasienter dessverre ikke kan ta imot besøk.

Vi forstår at dette er krevende for både pasienter og pårørende, men ber om at alle av hensyn til oss alle respekterer denne restriksjonen

Ta godt vare på hverandre 😊