Kompetansenettverk

By 3. juli 2018Nyhet

Trasoppklinikken inngår i et kompetansenettverk  innenfor rus og avhengighetsbehandling – på 12 trinnsbehandling,  bestående av offentlige og private helseaktører.

Vi har utviklet en webside, der ambisjonen er å bidra til å dele kunnskap om 12 trinnsbehandling. 12 trinnsbehandling inngår som en del av de Nasjonal faglig retningslinjene for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet. Les mer om nasjonalfaglig retningslinjer 

Selvhjelpsgrupper, fokus på fellesskap  og mening/eksistensielle spørsmål kommer i tillegg til nevrobiologiske og psykososiale perspektiver på rusmiddelavhengighet.

Man kan si at 12 trinnsbehandling er et rammeverk ,en elektiv tilnærming, der flere metoder brukes i samspill med hverandre. Den nye nettsiden har følgende adresse:

12-trinnsbehandling.no