Vi søker avdelingsleder for døgnklinikken

På vår døgnavdeling tilbyr vi korttids døgnbehandling (3-6 mnd) til voksne kvinner og menn med ulik avhengighetsproblematikk. Pasientene har mål om russtabilisering, bedret funksjonsevne, bedring av personlige relasjoner, nettverk og ofte å komme tilbake i arbeidslivet.

Vår erfarne leder for døgnavdelingen går av med pensjon, og vi søker etter en trygg og erfaren leder til å etterfølge henne.

Du som søker er sterkt motivert, glad i mennesker, og har et særlig engasjement for mennesker med behov for behandling og kvaliteten som tilbys.

Arbeidsoppgavene som avdelingsleder omfatter personalledelse, faglig utvikling av døgnklinikken, tett samarbeid med spesialister/tverrspesialisert team og daglig drift.

Du må ha evne og motivasjon til å videreutvikle døgnklinikken i tråd med krav fra myndighetene. Du må være god i å samhandle, formidle og motivere.

Avdelingsleder inngår i ledergruppen ved klinikken.

Du som søker, må minimum ha bachelor innen helse- og sosialfag. Spesialisering innen psykisk helse og/eller rus vil vektlegges. Det er ønskelig med erfaring/forståelse innen psykoterapi.
Du må ha erfaring med ledelse fra psykisk helsevern eller TSB, og det er en fordel om du har utdannelse innen ledelse.
Du må ha stor arbeidskapasitet, og høy grad av fleksibilitet vektlegges. Du må kunne jobbe godt selvstendig, men også trives med å jobbe i team.

Vi tilbyr:
• Spennende, variert og meningsfylt arbeid
• Kompetent, ambisiøst og vitalt fagmiljø
• Konkurransedyktig lønn
• God pensjonsordning

Stillingen er 100% og fast.

Tiltredelse: etter avtale. Søknadsfrist: 22.3.20

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Anita Ellefsen, 95 19 26 69

Søknad sendes elektronisk til a.ellefsen@trasoppklinikken.no

Ledig vikariat for sykepleier på poliklinikken

Vi har ledig vikariat i 100 % dagstilling for sykepleier fra 01.04.20- 01.09.20, med mulighet for forlengelse.

Vi søker etter sykepleier med relevant praksis og/eller interesse for fagfeltet, gjerne med videreutdannelse innenfor psykisk helse eller gruppeterapi.

Arbeidsoppgavene innbefatter kartlegging og behandling av avhengighetsproblematikk, psykisk og somatisk helse, sosial situasjon, samarbeid med pårørende, samt samarbeid med det øvrige hjelpeapparatet.

Rusbehandlingen gis både individuelt og ved gruppeterapi med fokus på avhengighetsmønsteret og pasientenes psykososiale fungering.  Samarbeid med det øvrige hjelpeapparatet, foruten involvering av familie og arbeidsgiver er også viktig.

Det vektlegges gode samarbeidsevner, selvstendighet, personlig egnethet og evne til å jobbe tverrfaglig. Det forutsettes at søker behersker norsk muntlig og skriftlig.

Sykepleier i vikariat inngår i det tverrfaglige behandlingsteamet som består av sykepleiere, psykolog/psykologspesialist, sosionomer og rusmedisiner/psykiater/lege.

Vi kan tilby:

  • En engasjerende arbeidsplass
  • Tverrfaglig personalgruppe
  • Mulighet for faglig oppdatering
  • Pensjonsordning i KLP
  • Lønn etter avtale

 

Tiltredelse: 1. april eller etter avtale

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til
avdelingsleder poliklinikk Carina Sønsteby Nilsen (tlf 23 34 82 00 / 23 34 82 05, c.sonsteby@trasoppklinikken.no),
eller avd.leder Fag, kvalitet og HR Bente Myklebust (tlf 23 34 82 00 / 23 34 82 03, b.myklebust@trasoppklinikken.no).

Vi søker etter faglært kokk til vikariat i deltidsstilling

Vi søker etter faglært kokk til vårt kjøkken. Dette er et vikariat i 50% stilling, men det kan også være behov for ekstravakter eller sommervikarer. Kjøkkenet har 2,5 stillinger inkludert kjøkkensjef.

Arbeidsoppgaven vil være å lage lunsj og middag til ca 70 pers. både pasienter og ansatte.

Arbeidstid er i hovedsak dagtid, fra 10:30 – 17:30, og hver 4 helg med arbeidstid fra 07:00-14:00.

Det vektlegges gode samarbeidsevner, evne til å kunne jobbe selvstendig samt personlig egnethet. Det forutsettes at søker behersker norsk muntlig og skriftlig.

Trasoppklinikken er en stiftelse som tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling basert på avtale med Helse Sør-Øst RHF. Målgruppen er alkohol- og medikamentavhengige/blandingsmisbrukere og deres familier/pårørende.

Klinikken består av poliklinikk med vurderingskompetanse, dagbehandling for ruspasienter og familiemedlemmer, og døgnklinikk med 35 plasser hvorav 6 plasser til elektiv avrusning.

Vi har eget kjøkken/kantine som server måltider til ca 70 pasienter og ansatte.

Vi kan tilby:

  • Hyggelig og spennende arbeidsmiljø
  • Opplæring, kurs og undervisning etter behov.
  • Konkurransedyktig lønn
  • Pensjonsordning i KLP

Tiltredelse: Snarest, etter avtale

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Kjøkkensjef Tommy Bredesen, (t.bredesen@trasoppklinikken.no) 23 34 82 00 eller Avd.leder HR Bente Myklebust (b.myklebust@trasoppklinikken.no) tlf. 23 34 82 00.

Søknad sendes: pr mail.

Søknadsfrist:  16.02.2020

Om Trasoppklinikken

Trasoppklinikken er en ideell stiftelse som tilbyr behandling og oppfølging av voksne personer med alkohol- og medikamentavhengighet, blandingsmisbruk og familier.
Mange av våre pasienter har ofte både psykiske og somatiske plager og nedsatt funksjonsevne. Stiftelsen har i dag avtale med HSØ-THF om å tilby 35 behandlingsplasser, 6 dagbehandlingsplasser samt poliklinisk behandling og etterbehandling (TSB).

Stiftelsen er ideologisk knyttet til 12-trinnsmodellen, men har likevel en integrert modell, der de fleste anerkjente metoder innen rus- og avhengighetsmedisin/psykologi benyttes.