Vi søker etter sommervikarer til vår avdeling Mottak/avrusning og til vår døgnavdeling.

Vi søker etter sykepleiere og vernepleiere med interesse for behandling av mennesker med rusavhengighet/psykisk helse.

Arbeidsoppgavene omfatter daglig og tett oppfølging av pasientene som innebærer støttesamtaler, medisinsk oppfølging og miljøterapi. Turnusen er todelt med egne nattevakter.

Du må ha gode samarbeidsevner, men også å kunne jobbe selvstendig. Det forutsettes at søker behersker norsk godt både muntlig og skriftlig.

Vi tilbyr en spennende arbeidsplass med varierte oppgaver et godt fagmiljø.

Lønn etter avtale.

Tiltredelse: fortløpende

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til avdelingsleder Mottak/avrusning Berit Frogner, Mail: b.frogner@trasoppklinikken.no eller avdelingsleder døgnavdelingen Xenie Bergman, mail: Xenie.bergman@trasoppklinikken.no, / ass.avdelingsleder Katrine Frøystein, mail: k.froystein@trasoppklinikken.no

Trasoppklinikken er en ISO-sertifisert stiftelse som inngår i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) innenfor Helse Sør-Øst RHF. Stiftelsen er ideologisk knyttet til 12-trinnsmodellen, men har i dag en integrert modell, der de fleste anerkjente metoder innen rus- og avhengighetsmedisin/psykologi benyttes. Målgruppen er voksne med alkohol- og medikamentavhengighet/blandingsmisbrukere og deres familier/pårørende. Klinikken har kompetanse til å vurdere henvisninger. Det tilbys poliklinisk behandling, dagbehandling for ruspasienter og familiemedlemmer, samt langtidsbehandling ved døgnklinikken med 35 plasser hvorav 6 plasser til elektiv avrusning.