Vi søker avdelingsleder for poliklinikken

Som avdelingsleder vil du inneha en nøkkelrolle ved Trasoppklinikken. Ansvaret omfatter drift, fag og økonomi herunder tiltaksutvikling når det gjelder resultat, strategiutforming, målutvikling, kvalitetsarbeid, koordinering av virksomhetsaktivitet og planlegging innenfor avdelingens rammer.  

Som drifts – og fagansvarlig ved poliklinikken vil du være delaktig i utarbeidelse av budsjett for klinikken. Det forventes at avdelingsleder har evne og motivasjon til å videreutvikle poliklinikken i tråd med krav fra myndighetene. 

I denne lederjobben skal du lede spesialister og høykompetente medarbeidere. Du må være god i å samhandle, formidle og motivere. 

Du som søker er glad i mennesker, og har et særlig engasjement for personer med rusmiddelutfordringer.  

Avdelingsleder er medlem i ledergruppen og rapporterer til klinikkleder. 

Du som søker må minimum ha bachelor innen helse- og sosialfag. Klinisk erfaring fra TSB vil være en fordel. Spesialisering/videreutdanning innen psykisk helse og/eller rus vil vektlegges.  

Du må ha erfaring med ledelse, og det er en fordel om du har utdannelse innen ledelse.  

Du må ha stor arbeidskapasitet, og høy grad av fleksibilitet vektlegges. Du må kunne jobbe godt selvstendig, men også trives med å jobbe i team.  

Vi tilbyr  

  • En spennende lederjobb i et høykompetent fagmiljø
  • God pensjonsavtale
  • Konkurransedyktig lønn 


Tiltredelse: etter avtale.    Søknadsfrist:  12.12.22
 

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til klinikkleder Lars Håvard Bakke, l.bakke@trasoppklinikken.no, 91587958 / 23348200 eller leder HR Bente Myklebust, b.myklebust@trasoppklinikken.no, 23348200 

Trasoppklinikken er en ISO-sertifisert stiftelse som inngår i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) innenfor Helse Sør-Øst RHF. Stiftelsen er ideologisk knyttet til 12-trinnsmodellen, men har i dag en integrert modell, der de fleste anerkjente metoder innen rus- og avhengighetsmedisin/psykologi benyttes. Målgruppen er voksne med alkohol- og medikamentavhengighet/blandingsmisbrukere og deres familier/pårørende. Klinikken har kompetanse til å vurdere henvisninger. Det tilbys poliklinisk behandling, dagbehandling for ruspasienter og familiemedlemmer, samt langtidsbehandling ved døgnklinikken med 35 plasser hvorav 6 plasser til elektiv avrusning.