Er du vår nye medarbeider i administrasjonen?

Vi søker etter en ambisiøs og dyktig medarbeider til fast 100 % stilling. Vi ønsker en person som vil utfylle et velfungerende team med fokus på å løfte hverandre og faget. 

Du som søker må være engasjert, serviceinnstilt, jobbe målrettet og være med på å utvikle gode prosedyrer og effektive arbeidsformer for administrasjonen. Det stilles krav til at du har  gode datakunnskaper og er vant med å bruke Office 365 som arbeidsverktøy. 

Du har evne til å jobbe systematisk med fokus på nøyaktighet og kvalitetssikring, dvs. at du har et godt øye for detaljer. Du må også like å ta initiativ og ansvar, samt være fleksibel med å rullere på ulike arbeidsstasjoner/arbeidsoppgaver knyttet til administrasjon. 

Du må kunne jobbe selvstendig, men også ha gode samarbeidsevner og bidra til et positivt arbeidsmiljø. Erfaring fra TSB/spesialisthelsetjeneste er en fordel. Du må like å holde deg faglig oppdatert, bl.a. i aktuelle lovverk og veiledere.  

Administrasjon bidrar med sin kompetanse i prosjektarbeid og arbeidsgrupper i klinikken, f.eks innenfor digital utvikling. Vi ønsker en person som synes endringer og utvikling er spennende utfordringer.  

Arbeidsoppgaver vil blant annet være: 

 • Registreringer og kvalitetssikring knyttet til pasientadministrativt system for rapportering Norsk Pasientregister, Innsatsstyrt finansiering og Helse Sør Øst.
 • Kunne følge opp ventelister, kvalitetsindikatorer, registreringer i pakkeforløp og kvalitetsregistre.  
 • Hente ut nøkkeltall som ledd i klinikkens forbedringsarbeid. 
 • IT- Support og bidra i opplæring/internundervisning. 
 • Pasientøkonomi, ta imot betaling, sende purringer og innsending til HELFO. 
 • Bistå leder i forefallende administrative arbeidsoppgaver. 
 • Posthåndtering, e-meldinger, resepsjon og sentralbord vil også være en del av arbeidsoppgavene som inngår i rullering. 
 • Bestilling av varer og tjenester. 
 • Arbeidsoppgavene vil kunne endres. 

Kvalifikasjoner: 

 • Autorisasjon som helsesekretær, gjerne med relevant videreutdanning på høyskolenivå (f.eks. helsekoordinator, helseadministrasjon).  
 • Annen relevant høyere utdanning innen administrasjon og relevant realkompetanse innenfor helsevesenet. 
 • Erfaring med bruk av Office-applikasjonene, spesielt Excel. 
 • Personlig egnethet vil bli lagt stor vekt på. 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

 Vi kan tilby: 

 • Hyggelig og spennende arbeidsmiljø i tverrfaglig team.
 • Faglig utvikling/veiledning og internundervisning, og mulighet for å delta på eksterne kurs.
 • En spennende jobb med varierte oppgaver i en klinikk med høy og bred faglig kompetanse.  
 • Konkurransedyktig lønn i henhold til tariffavtale.
 • Pensjonsordning i KLP.
 • Klinikken har et kjøkken/kantine.

Tiltredelse: Etter avtale 

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til:
administrasjonsleder Renata San Martin tlf.: 23 34 82 00 / epost: renata@trasoppklinikken.no, eller avd.leder HR, Fag og Kvalitet Bente Myklebust på tlf. 23 34 82 00. 

Søknad og CV sendes via FINN. Kun CV vil ikke bli vurdert. 

Søknadsfrist: 31.08.22 

Trasoppklinikken er en ISO-sertifisert stiftelse som inngår i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) innenfor Helse Sør-Øst RHF. Stiftelsen er ideologisk knyttet til 12-trinnsmodellen, men har i dag en integrert modell, der de fleste anerkjente metoder innen rus- og avhengighetsmedisin/psykologi benyttes. Målgruppen er voksne med alkohol- og medikamentavhengighet/blandingsmisbrukere og deres familier/pårørende. Klinikken har kompetanse til å vurdere henvisninger. Det tilbys poliklinisk behandling, dagbehandling for ruspasienter og familiemedlemmer, samt langtidsbehandling ved døgnklinikken med 35 plasser hvorav 6 plasser til elektiv avrusning.