Vi søker helsesekretær til vår administrasjonsavdeling

Vi har ledig en fast 100 % stilling og et vikariat 100 % stilling i 6-12 mnd. 

Vi søker etter ambisiøse og dyktige helsesekretærer. Vi har ledig en fast stilling samt et vikariat grunnet permisjon. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse til vikariatet for å sikre god opplæring. 

Du som søker må være engasjert, serviceinnstilt og jobbe målrettet. Du vil være med på å utvikle gode prosedyrer og effektive arbeidsformer for administrasjonen. Det settes krav til gode datakunnskaper, evne til å jobbe systematisk med fokus på nøyaktighet og kvalitetssikring. Du må også like å ta initiativ og ansvar, samt være fleksibel med å rullere på ulike arbeidsstasjoner/arbeidsoppgaver knyttet til administrasjon. Du trives med å jobbe selvstendig, men også i team. Du vil være en bidragsyter til et positivt arbeidsmiljø. Du må like å holde deg faglig oppdatert, bl.a. i aktuelle lovverk og veiledere for registrering og rapportering. Klinikkens administrasjon bidrar med sin kompetanse i prosjektarbeid og arbeidsgrupper. 

Erfaring fra TSB/spesialisthelsetjenesten vil være en fordel.  

Arbeidsoppgaver vil blant annet være: 

 • Registreringer og kvalitetssikring knyttet til pasientadministrativt system for rapportering Norsk PasientregisterInnsatsstyrt finansiering og Helse Sør Øst 
 • IT- Support og bidra i opplæring/internundervisning 
 • Pasientøkonomi, ta imot betaling, sende purringer og innsending til HELFO. 
 • Bistå leder i administrative arbeidsoppgaver 
 • Posthåndtering, e-meldinger, resepsjon og sentralbord vil også være en del av arbeidsoppgavene som inngår i rullering.

Kvalifikasjoner:  

 • Autorisasjon som Helsesekretær, gjerne med relevant videreutdanning på høyskolenivå 
 • Annen relevant høyere utdanning og god realkompetanse innenfor helsevesenet kan kompensere for formell utdanning. Personlig egnethet vil bli lagt vekt på. 
 • Det forutsettes at søker behersker norsk muntlig og skriftlig.

Vi kan tilby: 

 • Hyggelig og spennende arbeidsmiljø i tverrfaglig team 
 • Faglig utvikling/veiledning og internundervisning, og mulighet for å delta på eksterne kurs 
 • En krevende, men spennende jobb med varierte oppgaver i en klinikk med høy og bred faglig kompetanse.  
 • Konkurransedyktig lønn i henhold til tariffavtale 
 • Pensjonsordning i KLP 

 Tiltredelse:  Snarest, eller etter avtale 

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til avd.leder Administrasjon Renata San Martin tlf.: 23 34 82 00 / epost: renata@trasoppklinikken.no, eller leder HR, Fag og Kvalitet Bente Myklebust på tlf. 23 34 82 00. 

ALLE SØKNAD SENDES VIA FINN.   

Søknadsfrist: 13.06.21 

Vi søker etter sykepleiere/vernepleiere til sommervikariater i 50-100% stilling, samt ekstravakter til vår mottaks-/avrusningsavdeling og til vår døgnavdeling.

Stillingen ønskes besatt av sykepleier/vernepleier, gjerne med videreutdanning inne psykisk helsearbeid eller rus og/eller har relevant praksis/spesielle interesser for behandling av mennesker med rusmiddelavhengighet.

Arbeidsoppgavene omfatter daglig og tett oppfølging av pasientene. Det innebærer individuelle samtaler, medisinsk oppfølging og miljøterapi.

Det vektlegges gode samarbeidsevner, evne til å kunne jobbe selvstendig og personlig egnethet. Det forutsettes at søker behersker norsk muntlig og skriftlig.

Vi tilbyr en spennende arbeidsplass med varierte oppgaver i et godt fagmiljø. Vi tilbyr både todelt turnus, og egne nattevaktstillinger.

Lønn etter avtale.

Tiltredelse: fortløpende 

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til avdelingsleder Mottak/avrusning Berit Frogner, Mail: b.frogner@trasoppklinikken.no eller avdelingsleder døgnavdelingen Xenie Bergman, mail: Xenie.bergman@trasoppklinikken.no, / ass.avdelingsleder Katrine Frøystein, mail: k.froystein@trasoppklinikken.no

Trasoppklinikken er en ISO-sertifisert stiftelse som inngår i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) innenfor Helse Sør-Øst RHF. Stiftelsen er ideologisk knyttet til 12-trinnsmodellen, men har i dag en integrert modell, der de fleste anerkjente metoder innen rus- og avhengighetsmedisin/psykologi benyttes. Målgruppen er voksne med alkohol- og medikamentavhengighet/blandingsmisbrukere og deres familier/pårørende. Klinikken har kompetanse til å vurdere henvisninger. Det tilbys poliklinisk behandling, dagbehandling for ruspasienter og familiemedlemmer, samt langtidsbehandling ved døgnklinikken med 35 plasser hvorav 6 plasser til elektiv avrusning.