Vi har ledig fast stilling som psykologspesialist/psykolog ved vår Avdeling mottak/avrusning

Stillingen ønskes besatt av psykolog/psykologspesialist som har relevant praksis, gjerne fra døgnbehandling innen TSB. 

Arbeidsoppgavene vil blant annet innbefatte kartlegging /utredning, individualbehandling, gruppeundervisning, gruppesamtaler, fellessamtaler med familie, veiledning av personalet, delta i vurderingsteam, samarbeid med andre instanser, mm. 

Psykologen inngår i det tverrfaglige behandlingsteamet som består av sykepleiere, psykolog/psykologspesialist, sosionom, psykiater/lege og rusterapeut. Psykologen vil være en del av det tverrfaglige behandlingsteamet på mottak/avrusning og ved døgnavdelingen. 

God samarbeidsevne og personlig egnethet vil vektlegges. Det forutsettes at søker behersker norsk godt både muntlig og skriftlig. 

Vi kan tilby: 

  • Hyggelig og spennende arbeidsmiljø i tverrfaglig team 
  • Faglig utvikling/veiledning og internundervisning, og mulighet for å delta på eksterne kurs 
  • Pensjonsordning i KLP 
  • Klinikken har eget kjøkken/kantine  

Tiltredelse: Etter avtale  

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til avdelingsleder Mottak/avrusning
Berit Frogner 23 34 82 00 eller Leder HR, fag og kvalitet Bente Myklebust. 

Søknad sendes: Berit Frogner, b.frogner@trasoppklinikken.no 

Søknadsfrist: 09.05.2021 

Faglært kokk – sommervikar

I forbindelse med ferieavvikling er vi i behov av vikar(er) til vårt kjøkken.
Arbeidsoppgavene er tilberedelse av lunsj og middag til innleggende pasienter og ansattes kantine. 

Du må være pålitelig, engasjert og ansvarsbevisst. 

For spørsmål eller søknad ta kontakt med kjøkkensjef: 
Tommy Bredesen på e-post: t.bredesen@trasoppklinikken.no 

Lønn etter avtale. 

Kun aktuelle kandidater blir kontaktet.  

Vi søker etter sykepleiere/vernepleiere til sommervikariater i 50-100% stilling, samt ekstravakter til vår mottaks-/avrusningsavdeling og til vår døgnavdeling.

Stillingen ønskes besatt av sykepleier/vernepleier, gjerne med videreutdanning inne psykisk helsearbeid eller rus og/eller har relevant praksis/spesielle interesser for behandling av mennesker med rusmiddelavhengighet.

Arbeidsoppgavene omfatter daglig og tett oppfølging av pasientene. Det innebærer individuelle samtaler, medisinsk oppfølging og miljøterapi.

Det vektlegges gode samarbeidsevner, evne til å kunne jobbe selvstendig og personlig egnethet. Det forutsettes at søker behersker norsk muntlig og skriftlig.

Vi tilbyr en spennende arbeidsplass med varierte oppgaver i et godt fagmiljø. Vi tilbyr både todelt turnus, og egne nattevaktstillinger.

Lønn etter avtale.

Tiltredelse: fortløpende 

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til avdelingsleder Mottak/avrusning Berit Frogner, Mail: b.frogner@trasoppklinikken.no eller avdelingsleder døgnavdelingen Xenie Bergman, mail: Xenie.bergman@trasoppklinikken.no, / ass.avdelingsleder Katrine Frøystein, mail: k.froystein@trasoppklinikken.no

Trasoppklinikken er en ISO-sertifisert stiftelse som inngår i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) innenfor Helse Sør-Øst RHF. Stiftelsen er ideologisk knyttet til 12-trinnsmodellen, men har i dag en integrert modell, der de fleste anerkjente metoder innen rus- og avhengighetsmedisin/psykologi benyttes. Målgruppen er voksne med alkohol- og medikamentavhengighet/blandingsmisbrukere og deres familier/pårørende. Klinikken har kompetanse til å vurdere henvisninger. Det tilbys poliklinisk behandling, dagbehandling for ruspasienter og familiemedlemmer, samt langtidsbehandling ved døgnklinikken med 35 plasser hvorav 6 plasser til elektiv avrusning.