Vi søker klinikkleder

Om stillingen 

Trasoppklinikken søker toppleder med god samfunnsforståelse og bred erfaring fra endringsledelse. Vår nye leder skal lede utvikling og fornyelse av klinikken som har planer klare for nybygg. Som toppleder for en av landets største rusbehandlingsklinikker, er du ansvarlig for å hjelpe mennesker ut av rusavhengighet.   

Vi ønsker en resultatorientert og ambisiøs leder med stor interesse for rusbehandlingsfeltet og helsepolitikk. Vår toppleder skal jobbe strategisk og langsiktig for å styrke klinikkens omdømme, rammevilkår, utvikling og vekst.  

Se full utlysning her: 

https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/198764/klinikkleder-trasoppklinikken 


Spørsmål om stillingen 

Kontakt vår rekrutteringsrådgiver Åge Petter Christiansen, mobil 900 99 800, eller styreleder Knut Sæther, mobil 975 74 744.

Søknad sendes elektronisk via link over. 

Søknadsfrist: 10.02.2021  

Ved spørsmål om utfylling av søknadsskjemaet kan Jobbnorge kontaktes på  

755 42 220  hverdager mellom kl 08.00-16.00 eller på epost: kundeservice@jobbnorge.no 

Avdelingsleder for poliklinikken

Som avdelingsleder vil du inneha en nøkkelrolle ved Trasoppklinikken. Ansvaret omfatter drift, fag og økonomi herunder tiltaksutvikling når det gjelder resultat, strategiutforming, målutvikling, koordinering av virksomhetsaktivitet og planlegging med utgangspunkt i kontekstuelle rammebetingelser.

Som drifts – og fagansvarlig ved poliklinikken vil du være delaktig i utarbeidelse av budsjett for klinikken. Det forventes at avdelingsleder har evne og motivasjon til å videreutvikle poliklinikken i tråd med krav fra myndighetene.

I denne lederjobben skal du lede spesialister og høykompetente medarbeidere. Du må være god i å samhandle, formidle og motivere.

Du som søker er glad i mennesker, og har et særlig engasjement for mennesker med behov for behandling og kvaliteten som tilbys.

Avdelingsleder er medlem i ledergruppen og rapporterer til klinikkleder.

Du som søker må minimum ha bachelor innen helse- og sosialfag. Klinisk erfaring vil være en fordel. Spesialisering/videreutdanning innen psykisk helse og/eller rus vil vektlegges.

Du må ha erfaring med ledelse, og det er en fordel om du har utdannelse innen ledelse.

Du må ha stor arbeidskapasitet, og høy grad av fleksibilitet vektlegges. Du må kunne jobbe godt selvstendig, men også trives med å jobbe i team.

Vi tilbyr

  • En spennende lederjobb i et høykompetent fagmiljø
  • God pensjonsavtale
  • Konkurransedyktig lønn

Tiltredelse: etter avtale.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Anita Ellefsen:
Tlf.: 951 92 669 / Epost: a.ellefsen@trasoppklinikken.no

Søknad sendes elektronisk til a.ellefsen@trasoppklinikken.no

Søknadsfrist: 15.01.21

Trasoppklinikken er en ISO-sertifisert stiftelse som tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i tråd med avtale med Helse Sør-Øst RHF. Stiftelsen er ideologisk knyttet til 12-trinnsmodellen, og har en integrert modell, der de fleste anerkjente metoder innen rus- og avhengighetsmedisin/psykologi benyttes. Målgruppen er voksne med alkohol- og medikamentavhengighet/samtidig misbruk og deres familier/pårørende. Klinikken har kompetanse til å vurdere henvisninger. Det tilbys poliklinisk behandling, dagbehandling for ruspasienter og familiemedlemmer, samt korttidsbehandling ved døgnklinikken med 35 plasser hvorav 6 plasser til elektiv avrusning.