Om oss

Trasoppklinikken har avtale med Helse Sør Øst, og yter tverrspesialiserte tjenester overfor mennesker med rus og avhengighets problematikk og deres pårørende.

Hvordan komme i kontakt med Trasoppklinikken?

Du kan kontakte oss mandag til fredag mellom kl. 08.30-15.00 dersom du har spørsmål, eller ønsker informasjon om det du finner på nettsidene. Ønsker du et behandlingstilbud ved klinikken, trenger du en henvisning fra for eksempel fastlege, sosialtjeneste eller annen henvisende instans.

23 34 82 00 //  post@trasoppklinikken.no

Kompetanse

Behandlingsteamet er sammensatt av ulike profesjoner som

  • psykiater/lege
  • psykolog/psykologspesialist
  • sosionom
  • sykepleier/spesialsykepleier
  • rusmiddelterapeut

Trasoppklinikken har behandlingskompetanse innen

  • rusbehandling
  • psykiatri
  • familieterapi