Om oss

Trasoppklinikken har avtale med Helse Sør Øst, og yter tverrspesialiserte tjenester overfor mennesker med rus og avhengighets problematikk og deres pårørende.

Trasoppklinikken er en ISO-sertifisert stiftelse som tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i tråd med avtale med Helse Sør-Øst RHF. Stiftelsen er ideologisk knyttet til 12-trinnsmodellen, og har en integrert modell, der de fleste anerkjente metoder innen rus- og avhengighetsmedisin/psykologi benyttes. Målgruppen er voksne med alkohol- og medikamentavhengighet/samtidig misbruk og deres familier/pårørende. Klinikken har eget vurderingsteam for vurdering av alle henvisninger. Det tilbys poliklinisk behandling, dagbehandling for ruspasienter og familiemedlemmer, samt korttidsbehandling ved døgnklinikken med 35 plasser hvorav 6 plasser til elektiv avrusning. 

Trasoppklinikken er livssynsnøytral. 

Hvordan komme i kontakt med Trasoppklinikken?

Du kan kontakte oss mandag til fredag mellom kl. 08.30-15.00 dersom du har spørsmål, eller ønsker informasjon om det du finner på nettsidene. Ønsker du et behandlingstilbud ved klinikken, trenger du en henvisning fra for eksempel fastlege, sosialtjeneste eller annen henvisende instans.

23 34 82 00 //  post@trasoppklinikken.no

Kompetanse

Behandlingsteamet er sammensatt av ulike profesjoner som

  • psykiater/lege
  • psykolog/psykologspesialist
  • sosionom
  • sykepleier/spesialsykepleier
  • rusmiddelterapeut

Trasoppklinikken har behandlingskompetanse innen

  • rusbehandling
  • psykiatri
  • familieterapi