Trasoppklinikken har behandlingskompetanse innen

  • rusbehandling
  • psykiatri
  • familieterapi

Behandlingsteamet er sammensatt av ulike profesjoner som

  • psykiater/lege
  • psykolog/psykologspesialist
  • sosionom
  • sykepleier/spesialsykepleier
  • rusmiddelterapeut