Dagbehandling gis til pasienter i en sårbar livsfase

By 14. juni 2013Nyhet

Dagbehandling 

Trasoppklinikken utvider behandlingstilbudet, og tilbyr også dagbehandling. Behandlingen ledes av helse- og sosialarbeidere med kompetanse og erfaring med mennesker med rusproblematikk.

Målgruppe
Behandlingstilbudet gis til pasienter i en sårbar livsfase, som trenger rusforebyggende behandling og stabilisering med tanke på rusfrihet. Pasientene må ha egen bolig, evt. ha bolig ved et kommunalt botiltak, hybelhus eller lignende.

Tidsramme 

  • Mandag til onsdag 09.30-15.00
  • Fredag 09.30-13.00 i fire uker.
  • Mulighet for 2-4 ukers forlengelse.

Innhold 

  • Undervisning
  • Gruppebehandling
  • Fysiske/sosiale aktiviteter
  • Oppmerksomhetstrening
  • Individuell oppfølging
  • Introduksjon til selvhjelpsgrupper
  • Lunsj

 

Hvordan søke dagbehandling? 

Henvisning via fastlege, NAV-konsulent eller annen henvisende instans.

Henvisning til dagbehandling sendes til Trasoppklinikken, Trasoppterrassen 25, 0672 Oslo. Er behandling innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling påbegynt, kan institusjonen der behandlingen pågår, viderehenvise til dagbehandling på Trasoppklinikken.

Trasoppklinikken 

er en stiftelse som inngår i tverrfaglig spesialisert rusbehandling, innenfor Helse Sør-Øst RHF. Målgruppen er alkohol- og medikamentavhengige/blandingsmisbrukere og deres familier. Klinikken har poliklinikk med vurderingskompetanse, eget familieprogram, dagbehandling – åtte plasser og døgnavdeling med 33 plasser.

 

Les mer om våre behandlingstilbud

 

Leave a Reply