Samarbeid

Helse og sosialarbeidere

Trasoppklinikken arrangerer samarbeids- og informasjonsmøter etter avtale med personell innen helse- og sosialinstitusjoner som klinikken samarbeider med.

Arbeidsgiver og AKAN-kontakter

Personal fra samarbeidende institusjoner, arbeidsgivere og AKAN-kontakter er velkommen til å ta kontakt for å avtale informasjons- og samarbeidsmøter. Dette er en møteplass hvor felles problemstillinger og løsninger kan drøftes.

I pasientsaker samarbeider klinikken med bedriftens AKAN-kontakt og bedriftshelsetjeneste eventuelt med arbeidsgiveres med pasientens samtykke.

Klinikken arrangerer årlig et rusmiddelfaglig seminar for helse- og sosialarbeidere
i 1. og 2. linjetjenesten, og kommunehelsetjenesten.

Selvhjelpsgrupper

Hjelp til selvhjelp er et viktig prinsipp for klinikken. Rusmiddelavhengighet og misbruk gir både individuelle, familiære og samfunnsøkonomiske problemer.

Det vil neppe noen gang være nok profesjonelle behandlere som kan dekke det store hjelpebehovet. Derfor oppfordres pasienter og deres pårørende til å bruke selvhjelpsgrupper i tillegg til behandlingen.

Pasienter som aktivt oppsøker og finner seg til rette i selvhjelpsgruppene, oppnår en god støtte i sin tilfriskning.

Selvhjelpsgruppene i Oslo har møter alle dager i uken, både på dag – og kveldstid.

Aktuelle selvhjelpsgrupper er:

  • Anonyme Alkoholikere
  • Anonyme Narkomane (for medikament- og stoffavhengige)
  • Al-Anon (for pårørende)
  • Ala-teen (for mindre barn til alkoholikere)
  • VBA (for voksne barn av alkoholikere)
  • ACA (for barn fra dysfunksjonelle hjem)
  • Anonyme Gamblere (for spilleavhengighet)