Styre og ledelse

Knut Sæter
Leder stiftelsesstyret

Anders Gaasland blir ny klinikkoverlege ved Trasoppklinikken

Anders Gaasland
Klinikkoverlege

Anita Ellefsen
Klinikkleder

Kjell Maalø
Leder driftsstyret

Ledergruppen

Klinikkleder

Anita Ellefsen
95192669
epost

Klinikkoverlege

Anders Gaasland

Leder HR, fag og kvalitet

Bente Myklebust
23 34 82 00
epost

Administrasjonsleder

Renata San Martin
472 42 841
epost

Konst. Avdelingsleder
poliklinikk

Eva Soløy
23 34 82 00

Avdelingsleder
Mottak/avrusning

Berit Frogner
23 34 82 00
epost

Avdelingsleder
Døgnavdelingen

Xenie Bergman

Overlege/ forskning

Shahram Shaygani
920 51 842
epost