Trasoppklinikken inviterer til pårørendekveld

By 13. februar 2020Nyhet

Er du pårørende til noen som har problemer med alkohol eller andre rusmidler?

Trasoppklinikken inviterer til temakveld for pårørende

Tema:
– hvordan rus påvirker relasjoner og familie
– barneperspektivet
– pårørenderollen
– skam
– hvordan påvirker rus hjernen
– aktuelle tilbud om hjelp

Det vil bli arrangert temakvelder følgende torsdager:
3. september
5. november

Fra kl. 18-20.00.
Vi vil være tilgjengelig for en uformell samtale i etterkant for de som ønsker det.

Møt opp ved hovedinngangen på klinikken.
Arrangementet er gratis.

Meld deg på ved å ringe på tlf. nr 23 34 82 00
Eller på e-post: t.hasselgard@trasoppklinikken.no

Kontakt personer: Tanja Hasselgård og Xenie Bergman