Trasoppklinikkens venner

By 2. april 2019Nyhet
Trasoppklinikkens venner

Stiftelsen Trasoppklinikken

Stiftelsen Trasoppklinikken ble muliggjort og opprettet som følge av innsamling av midler og innsats fra AA medlemmer, i tillegg til gaver og tilskudd fra private og det offentlige.

Formålet er å behandle alkoholikere og rusavhengige og deres familie klinisk og i samsvar med Aas ideologi.

Trasoppklinikkens venner

Trasoppklinikkens venner ble etablert i 2018.

Formålet er å gjøre pasientenes opplevelse av kvalitet og velvære høyere og understøtte enkeltmedlemmer i deres arbeid med å utvikle kunnskap om rus og rusbehandling.

Gi en gave

Du kan gi en gave via Vipps 560014

Eller ved innbetaling til konto: 1506.11.63414

Pengene går til

Midler som mottas som gave skal gå til velferdstiltak til pasientene eller tiltak som er med å utvikle kunnskap om behandling.

Håp om et bedre liv gjennom:

  • 12 trinnsmodell
  • Høy faglig kompetanse
  • Erfaringskompetanse
  • Familiefokus
  • Kunnskapsutvikling
  • Dokumenterte resultater

Rusbehandling som virker
Fellesskap som varer